do projektu podchodzimy z pasją
Wykonujemy wielobranżowe dokumentacje projektowe dla:
 • budynków jednorodzinnych
 • budynków wielorodzinnych
 • budynków użyteczności publicznej
 • budynków przemysłowych, hal, wiat, inwentarskich
 • budynków zabytkowych
 • budowli inżynierskich
 • przestrzeni publicznych, parków, placów, ogrodów
 • przebudowy, modernizacji i adaptacji budynków
 • wnętrz
W zakres usług wchodzi opracowywanie:
 • koncepcji architektonicznych
 • projekty budowlane i wykonawcze
 • projekty zagospodarowania terenu
 • projekty wnętrz i mebli
 • inwentaryzacji budowlanych, opinii stanu istniejącego
 • projekty rozbiórek
 • programy funkcjonalno - użytkowe
 • wizualizacje modeli 3D
 • programy badań architektonicznych i konserwatorskich
 • programy prac konserwatorskich
 • projekty technologii gastronomii
 • kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót
 • specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
 • projekty aranżacji zieleni
 • porady architektoniczne i doradztwo techniczne
Reprezentujemy inwestora przed organami administracji budowlanej.
Prowadzimy kompleksowe uzgodnienia formalne dla opracowywanych projektów